Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Tin tức Liên hệ
0945.016.886
Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Tin tức Liên hệ
 
<1>  SOKKIA
Máy toàn đạc điện tử SOKKIA CX-50 series
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Máy thủy chuẩn SOKKIA B40

Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Máy thủy chuẩn SOKKIA B30

Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Máy thủy chuẩn SOKKIA B20

Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

<2>  Thiết bị đã qua sử dụng
<3>  Máy toàn đạc điện tử
Máy toàn đạc điện tử 2LS CYGNUS KS-102P
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Toàn đạc điện tử Leica TS06 Plus series
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Máy toàn đạc điện tử KOLIDA KTS - 422L
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

<4>  Máy kinh vĩ điện tử
Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-322

Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Máy kinh vĩ điện tử LEICA

Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Kinh vĩ điện tử TOPCON DT 200 Series
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Máy kinh vĩ điện tử NIKON NE 101

Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

<5>  Máy thủy chuẩn
Máy cân bằng laser Bosch GCL 2-15 G (tia xanh)
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Máy cân bằng laser tia xanh Laisai LSG686D
Giá bán: 4,200,000 vnd
Số lượng:

Máy cân bằng Laser tia xanh Sincon SL 223G
Giá bán: 3,800,000 vnd
Số lượng:

Máy thủy chuẩn SOKKIA B20, B30A, B40A
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

<6>  Máy định vị GPS
MÁY THU GNSS TERSUS DAVID

Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

MÁY ĐỊNH VỊ VỆ TINH GNSS STONEX S800A
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:

Máy GPS cầm tay Garmin GPSMAP 64S

Giá bán: 7,000,000 vnd
Số lượng:

Máy GPS cầm tay Garmin GPSMAP 64

Giá bán: 6,300,000 vnd
Số lượng:

<7>  Máy đo khoảng cách
Máy đo khoảng cách cầm tay Leica Disto D110
Giá bán: 3,400,000 vnd
Số lượng:

Máy đo khoảng cách BOSCH GLM 30

Giá bán: 2,100,000 vnd
Số lượng:

Máy đo khoảng cách BOSCH GLM 7000

Giá bán: 3,000,000 vnd
Số lượng:

Máy đo khoảng cách BOSCH GLM 250 VF
Giá bán: 7,800,000 vnd
Số lượng: