Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Tin tức Liên hệ
0945.016.886
Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Tin tức Liên hệ
 
<1>  SOKKIA
Máy thủy chuẩn SOKKI...
Giá bán: 654,515,485 vnd
Số lượng:

Máy toàn đạc điện tử...
Giá bán: 258,154 vnd
Số lượng:

Máy đo đạc SOKKIA FX...
Giá bán: 259,800 vnd
Số lượng:

Máy đo đạc SOKKIA CX...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

<2>  Máy toàn đạc điện tử
Máy toàn đạc điện tử...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy toàn đạc điện tử...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy toàn đạc điện tử...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy toàn đạc điện tử...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

<3>  Máy kinh vĩ điện tử
Máy kinh vĩ điện tử ...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy kinh vĩ điện tử ...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Kinh vĩ điện tử TOPC...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy kinh vĩ điện tử ...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

<4>  Máy thủy chuẩn
Máy quét tia laser x...
Giá bán: 255,060 vnd
Số lượng:

Máy quét tia laser t...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

MÁY QUÉT TIA LASER T...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy thủy chuẩn Geoma...
Giá bán: 6,000,000 vnd
Số lượng:

<5>  Máy định vị GPS
Máy GPS cầm tay Garm...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy GPS cầm tay Garm...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy định vị cầm tay ...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy định vị cầm tay ...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

<6>  Máy đo khoảng cách
Máy toàn đạc điện tử...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy đo khoảng cách B...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy đo khoảng cách B...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng:

Máy đo sâu hồi âm xá...
Giá bán: 0 vnd
Số lượng: